Πολιτική  προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Το FishBite («επιχείρηση»), με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου makislavidas@gmail.com σας ενημερώνει σχετικά με το τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με το άτομο σας μέσω αυτού του ιστότοπου.

 

Περιεχόμενα:

 

 1.        ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 2.         ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ;
 3.        ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΑΣ;
 4.        ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
 5.        ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
 6.        ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
 7.        ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
 8.        ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
 9.        ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
 10.    ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 25η ΜΑΪΟΥ 2018;
 11.     ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
 12.    ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 13.    ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679:

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων»).

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

«Αποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από της εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 «Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων» είναι τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, Υποκείμενα των Δεδομένων είναι οι χρήστες του δικτυακού τόπου της επιχείρησης είτε δημιουργώντας δικό τους λογαριασμό είτε παραγγέλνουν ως απλοί επισκέπτες)

2. ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ;

Η Fishbiteείναι ατομική επιχείρηση και ιδιοκτήτης αυτής είναι o Μιχαήλ Λαβίδας, οποίος είναι και  ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (π.χ. πληροφορίες που προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως το πλήρες όνομα ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που συλλέγουμε από εσάς και για το πρόσωπο σας μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και η Πολιτική μας σχετικά με τα Cookies, ισχύουν για όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο της επιχείρησης χωρίς να έχουν εγγραφεί και εκείνων που έχουν εγγραφεί.

Η ιστοσελίδα της επιχείρησής μας  απευθύνεται σε γενικό κοινό, όμως δεν απευθύνεται σε παιδιά και δεν συλλέγει συνειδητά προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ;

 

Η Επιχείρηση συλλέγει (α) δεδομένα εγγραφής, κατά την εγγραφή σας, (β) δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που κοινοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας,  (γ) δεδομένα δραστηριοτήτων όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση συλλέγει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων από και για εσάς:

α. Δεδομένα εγγραφής/δεδομένα συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, δηλαδή τις πληροφορίες που καταχωρείτε προκειμένου να  εγγραφείτε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, όπως πχ για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Οι πληροφορίες εγγραφής περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χώρα, τον ταχυδρομικό κώδικα, τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας κλπ.

β. Δημόσια δεδομένα που αποτελούνται από σχόλια ή περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και τα προσωπικά δεδομένα που συνοδεύουν τις εν λόγω δημοσιεύσεις, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται το ψευδώνυμο, το όνομα χρήστη, τα σχόλια, τα likes, η κατάσταση, οι πληροφορίες προφίλ και η φωτογραφία. Οι δημόσιες πληροφορίες και δημοσιεύσεις είναι πάντα δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμες σε όλους και μπορεί να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης και σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης.

γ. Δεδομένα δραστηριότητας. Όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, για να επιτρέψουμε τη σύνδεση σας με τις Υπηρεσίες της επιχείρησης, οι διακομιστές μας λαμβάνουν και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, τον υπολογιστή και το πρόγραμμα περιήγησης σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διεύθυνσης IPσας και άλλων πληροφοριών λογισμικού ή υλικού. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο της Εταιρείας από κινητή συσκευή, συλλέγουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που έχει εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη συσκευή, δεδομένα γεωγραφικής κατανομής ή άλλα στοιχεία συναλλαγής για τη συγκεκριμένη συσκευή.

δ. Πληροφορίες από άλλες πηγές. Ενδέχεται να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως οι διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα σας στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου από υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εμπορικά διαθέσιμες πηγές.

 

Δεν συλλέγουμε:

 

α. Οικονομικές πληροφορίες από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής: Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω μιας Υπηρεσίας Πληρωμών, θα κατευθυνθείτε σε μια ασφαλή ιστοσελίδα προκειμένου να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας. Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε προκειμένου να ολοκληρώσετε την πληρωμή υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου του παρόχου της Υπηρεσίας Πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν ελέγχουμε και δεν ευθυνόμαστε για  οποιαδήποτε χρήση, από μέρους του παρόχου της Υπηρεσίας Πληρωμών, των  πληροφοριών που συλλέγονται.

β. Ευαίσθητες πληροφορίες: Σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητηθεί να μας αποκαλύψετε ή να μας αποστείλετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας (όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις).

4. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για:

 1. Να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή
 2. Να μετράμε, να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες της επιχείρησης,
 3. Να βελτιώνουμε την περιήγησή σας και την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα της επιχείρησης μας μέσω του περιεχομένου της,
 4. Να σας εξυπηρετούμε και να απαντάμε στις ερωτήσεις σας,
 5. Να προστατεύουμε τα δικαιώματα της επιχείρησης και άλλων
 6. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους ή τις νομικές διαδικασίες ή/και για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των αρμόδιων αρχών.
 7. Να σας στέλνουμε, κατόπιν  προηγούμενης συγκατάθεσης σας, εμπορικές ανακοινώσεις ή newsletters.

5. ΣΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 

Σκοπός επεξεργασίας

Νομική Βάση

Εθελοντική ή αναγκαία παροχή προσωπικών δεδομένων

Παροχή υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση

Εκτέλεση σύμβασης

Η παροχή είναι απαραίτητη. Η μη παροχή θα είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η παροχή από μέρους μας των υπηρεσιών της fishbite

Μέτρηση ανάλυση και βελτίωση των υπηρεσιών της επιχείρησης

Εκτέλεση σύμβασης

Η παροχή είναι απαραίτητη. Η μη παροχή θα οδηγούσε σε προβληματικές υπηρεσίες εκ μέρους της  fishbite

Βελτίωσης περιήγησης και εμπειρίας χρήστη της ιστοσελίδας της επιχείρησης

Εκτέλεση σύμβασης

Η παροχή είναι απαραίτητη. Η μη παροχή θα οδηγούσε σε προβληματικές υπηρεσίες εκ μέρους της  fishbite

Εξυπηρέτηση πελατών

Εκτέλεση σύμβασης

Η παροχή είναι απαραίτητη. Η μη παροχή θα είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η παροχή από μέρους μας των υπηρεσιών της  fishbite

Προστασία συμφερόντων επιχείρησης και τρίτων μερών

Εκτέλεση σύμβασης

Η παροχή είναι απαραίτητη. Η μη παροχή θα είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η παροχή από μέρους μας των υπηρεσιών της  fishbite

Συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους και νομικές διαδικασίες

Νομική υποχρέωση

Η παροχή είναι απαραίτητη. Η μη παροχή θα είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η παροχή από μέρους μας των υπηρεσιών της  fishbite

Μάρκετινγκ

Συγκατάθεση

Η παροχή είναι εθελοντική. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς συνέπειες, πέραν του ότι θα σταματήσετε να λαμβάνετε εμπορικές ανακοινώσεις

Ακολουθεί επεξηγηματικό διάγραμμα:

6. ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα  τόσο με ηλεκτρονικά όσο και με μη αυτόματα μέσα και προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση χρησιμοποιεί κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όσον αφορά το προσωπικό, και φυσικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση.

7. ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η Επιχείρηση δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν ανωτέρω στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 1.        Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι από την επιχείρηση με δραστηριότητες επεξεργασίας και, όταν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, διορίζονται δεόντως ως επεξεργαστές (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών cloud, ΙΤ consultants,  σύμβουλοι, δικηγόροι, λογιστές, εταιρείες ταχυμεταφορών)
 2.        Στις αρμόδιες αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους.

 

8. ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

  

Τα Δεδομένα δύναται να μεταφέρονται σε χώρες εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ορισμένες χώρες εκτός ΕΟΧ παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ. Ο πλήρης κατάλογος των χωρών αυτών διατίθεται στη
διεύθυνση
http://ec.europa.eu/justice/dataprotertto Για μεταφορές από τον ΕΟΧ σε χώρες που δεν θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε θεσπίσει κατάλληλες και ενδεδειγμένες διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, όπως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα Άρθρα 45 & 46 του Κανονισμού (EE) 2016/679 την προστασία δεδομένων (ο «κανονισμός περί προστασίας προσωπικών δεδομένων»).

 

9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 

Έχετε όποτε το θελήσετε:

το δικαίωμα πρόσβασης για την ενημέρωση, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιον λόγο και τους αποδέκτες τους.

το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται ή τη συμπλήρωση τους σε περίπτωση που αυτά είναι ελλιπή.

το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.

το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών.

το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων

το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

 

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή email στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων

 

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. 

 

Μπορείτε να στείλετε το αίτημα σας στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Ενότητα 12 κατωτέρω. Στο αίτημα σας, συμπεριλάβετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας και καθορίστε με σαφήνεια τις πληροφορίες στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε, να ενημερώσετε, να καταργήσετε ή να διαγράψετε.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι ακόμη και μετά την ακύρωση του λογαριασμού σας, ή αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αντίγραφα ορισμένων πληροφοριών από τον λογαριασμό σας ενδέχεται να παραμένουν ορατά σε ορισμένες περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, όταν η διατήρηση τέτοιων αντιγράφων είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις ή για σκοπούς νομικής υπεράσπισης. Λόγω της φύσης της τεχνολογίας προσωρινής αποθήκευσης, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να μην είναι άμεσα μη προσβάσιμος σε άλλους. Ενδέχεται επίσης να διατηρούμε πληροφορίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σχετικά με το λογαριασμό σας στους διακομιστές μας για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ακύρωση ή το αίτημα σας για διαγραφή, για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Σας δίνουμε επίσης τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας όσον αφορά στην λήψη ηλεκτρονικών ανακοινώσεων από εμάς. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον από εμάς μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με το μάρκετινγκ είτε ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης της εγγραφής στις ανακοινώσεις μας είτε απλά αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας στις ρυθμίσεις του προφίλ χρήστη σας εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης ή μέσω του εργαλείου διαχείρισης συναίνεσης που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας, αν δεν είστε εγγεγραμμένος(η) χρήστης. Μπορείτε επίσης να στείλετε αίτημα στη διεύθυνση που αναγράφεται στην Ενότητα 12 της  παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για την ορθή διεκπεραίωση του αιτήματος σας.

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει ή να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο και στις ερμηνείες, αποφάσεων, γνωμών και εντολών σχετικά με το εν λόγω εφαρμοστέο δίκαιο.)

11. ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα ή αν θεωρείτε ότι τυχόν παραβιάζονται δικαιώματα σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1, Αθήνα ΤΚ 11523, τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της επιχείρησης κ. Μιχαήλ Λαβίδα, τηλεφωνικώς στο 2271081955 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στο makislavidas@gmail.com.