Αγκίστρια Owner 5111 SSW Red

3,20

Ένα από τα πιο δημοφιλή αγκίστρια της εταιρείας Owner για ζωντανό δόλωμα είναι ο κωδικός 5111.