Αγκίστρια VMC 9299PS

5,207,00

Το 9299 PS προτείνεται για ζωντανό ή νωπό δόλωμα.