Άγκυρα Τύπου Bruce

20,5026,00

ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ BRUCE

Γαλβανισμένη εν θερμώ