Άγκυρα Τύπου Bruce

17,0026,00

ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ BRUCE

Γαλβανισμένη εν θερμώ