Αφαλατικό Sadira Salt Remover

17,0034,00

To Sadira Salt Remover καθαρίζει και προστατεύει το σύστημα ψύξης της μηχανής σκάφους και δημιουργεί μια επικάλυψη, η οποία εμποδίζει για πολύ καιρό τη επιπρόσθετη δημιουργία αλάτων και το φαινόμενο της διάβρωσης.