Πετονιά Μάτσο Black Diamond Shiruku

5,6018,60

Πόλυ μαλακές πετονιές για παραγάδι σε θηλιά 1000 μέτρων.