Τεχνητά Ima Salt SKimmer

24,00

Το SALT SKIMMER αποτελεί σήμα κατατεθέν για την εταιρεία, αφού θεωρείται κορυφαίο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.