Τεχνητά Jatsui Zipp Minnow.

9,50

Ήρθε πάλι η Jatsui nνα καταπλήξει,με ένα τεχνητό που δεν θα αφήσει κανένα θηρευτή ασυγκίνητο.