Καλαμαριέρες Yamashita Egi Oh K HF

15,00

Μια από τις καλύτερες καλαμαριέρες της Yamashita  για την τεχνική του Egin